ขอเชิญบัณฑิตและผู้สนใจเข้าชมจุดชมวิวมหานคร สกายวอล์ค

///ขอเชิญบัณฑิตและผู้สนใจเข้าชมจุดชมวิวมหานคร สกายวอล์ค