ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

///ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ