อว กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

///อว กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา