ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชายคณะศิลปกรรมศาสตร์)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชายคณะศิลปกรรมศาสตร์)