ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหรือรับชมสดงาน SWU Open House 2020 วันที่ 7- 8 พ.ย. 63 และสมัคร เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 5-20 ม.ค.64

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหรือรับชมสดงาน SWU Open House 2020 วันที่ 7- 8 พ.ย. 63 และสมัคร เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 5-20 ม.ค.64
วันเสาร์_อาทิตย์นี้ Open House 7-8 พ.ย.63 
สนใจเข้าเป็นนิสิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว 
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 5-20 ม.ค.64 #รู้ว่าสนใจ_ดูออก
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท 
เดินทางสะดวกทั้ง BTS, MRT, Airport Rail Link ฯลฯ อาหารการกินอร่อยๆ พร้อมที่พักอาศัยทุกระดับราคา 
ติดค่ายเพลง GMM, ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ใกล้ Singha Complex, ห้าง Terminal 21, และสถานทูตต่างๆ 
ให้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย #สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ค่าเทอมประมาณ 20,000 - 30,000บาท
รายละเอียดคลิกที่ http://admission.swu.ac.th
CR.หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

2020-11-06T09:05:03+00:00