ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (ประกาศแนบ) และประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตยื่นเอกสารเกินกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้เอง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2648 8000 (คุณวรรณพร)

รายละเอียดโครงการทุน และใบสมัครขอรับทุน (คลิก)

2019-09-24T20:53:19+00:00