ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Contemporary Creative Performing Arts Conference 2022

///ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Contemporary Creative Performing Arts Conference 2022

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
The 2nd National Contemporary Creative Performing Arts Conference 2022
จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3 สาขา
ได้แก่ สาขานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงสาขาละ 10 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน
2. ผลงานที่นำเสนอต้องมีระยะเวลาประมาณ 5 – 7 นาทีพร้อมแบบรายงานนำเสนอ
3. ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เคยได้รับทุนหรือได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
กำหนดการรับสมัคร
– 4 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เปิดรับสมัครผลงาน
– 4 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้ร่วมนำเสนอ
– 8 เมษายน 2565 ผู้สร้างสรรค์ส่งผลงานและรายงานนำเสนอฉบับสมบูรณ์
– 19 – 20 พฤษภาคม 2565 นำเสนอผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย
(นำเสนอแบบออนไลน์ผ่านระบบ Facebook Live สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– สาขานาฏศิลป์ : โทร. 083-0235531 คุณธิศวรรณ
– สาขาดนตรี : โทร. 097-0953118 คุณพิมนิภา
– สาขาศิลปะการแสดง : โทร. 086-5224236 คุณพิมพ์ปพัชญ์

2022-01-17T15:36:19+00:00