ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

รายละเอียดโครงการ, ขั้นตอน, หลักเกณฑ์, ใบสมัคร (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

Facebook page : NIA : National Innovation Agency, Thailand (คลิก)

2023-03-17T10:25:34+00:00