มศว ยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยชำระได้ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/มศว ยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยชำระได้ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID 19)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังกำหนด (จ่ายค่าเทอมล่าช้า) ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยให้สามารถชำระได้ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ
โดยนิสิตต้องกดยื่นคำร้องชำระเงินล่าช้า ในระบบ Supreme เพื่อให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ/วิทยาลัย อนุมัติในระบบ
แล้วนิสิตจึงชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีไทยพานิชย์
หากไม่มีบัญชีไทยพานิชย์
จะต้องซื้อแคชเชียร์เช็คนำมาจ่ายที่มหาวิทยาลัย
(ระบบเปิดถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 )
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15614 , 15662

2021-02-04T11:28:46+00:00