ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2567 โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

///ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2567 โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2567 โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

อ่านรายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2567 โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ที่นี่ (คลิก)

 

2024-03-29T11:50:48+00:00