ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2563

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2563