ขอเชิญผู้สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการเมคอัพออนไลน์ อบรมปฏิบัติการออนไลน์ การแต่งหน้า Special Effect ในรูปแบบชั้นเรียน ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการเมคอัพออนไลน์ อบรมปฏิบัติการออนไลน์ การแต่งหน้า Special Effect ในรูปแบบชั้นเรียน ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “อบรมปฏิบัติการออนไลน์: การแต่งหน้า Special Effect”
โดยอาจารย์พิเศษ ของสาขาวิชาฯ อ.ฌอรนันต์ ประดิษฐ์แท่น และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนฤดม ภูธิพันธุ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนคลิก https://forms.gle/eCx4ywSTaYtquw498

2021-12-14T13:01:40+00:00