ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Open Connect Balance เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง”

///ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Open Connect Balance เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง”