ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตจีน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตจีน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น