ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่าน ZOOM

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่าน ZOOM