ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

///ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.