ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 
ได้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับเก่าจำนวน 4 ฉบับ 
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้สำหรับพิจารณาในการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
และได้ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม SWURI-I-24 และ SWURI-I-25 
ให้สอดคล้องกับประกาศ รายละเอียดตามเว็บไซด์ 
http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload11_new
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 11083, 11081 และ 11015

2020-09-23T16:47:01+00:00