ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน)

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน)