ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “แนวทางในการบรรเลงเปียโนสำหรับบทประพันธ์ในยุคต่าง ๆ”

///ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “แนวทางในการบรรเลงเปียโนสำหรับบทประพันธ์ในยุคต่าง ๆ”

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญครูดนตรีและผู้สนใจทั่วไป ร่วมการอบรมทางออนไลน์ในหัวข้อ “แนวทางในการการบรรเลงเปียโนสำหรับบทประพันธ์ในยุคต่าง ๆ”

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
D.M.A. (Piano Performance) West Virginia University USA

รองผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการแสดงเปียโน การสอนเปียโนขั้นสูง ได้รับเชิญให้เป็นศิลปินในการแสดงบทเพลงร่วมสมัยในระดับนานาชาติ และมีผลงานการประพันธ์เพลงร่วมสมัยสำหรับเปียโน

ผู้สนใจสมัครและกรอกเอกสารทาง https://forms.gle/VHQQ9V9wDXZEnjHG7
พร้อมชำระเงินค่าอบรม 300 บาท ทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี สมาคมครูดนตรี เลขที่บัญชี 333-217139-7
อบรมวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.30 – 21.30 น. ทาง Zoom App. ซึ่งผู้อบรมจะได้รหัส Zoom และเอกสารผ่านทางอีเมล์ที่สมัคร มีเกียรติบัตรร่วมการอบรมส่งให้ทางไปรษณีย์ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

2022-07-05T09:18:09+00:00