ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง

///ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดและกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง
(Personal Data Protection System for University in Practice) (ฉบับแก้ไข)  (คลิก)
2022-01-21T12:24:48+00:00