ประกาศศศรับสมัคร!!! ปริญญาเอก : สาขาวิชาศิลปศึกษา “ผู้นำศิลปศึกษาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์”

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศศศรับสมัคร!!! ปริญญาเอก : สาขาวิชาศิลปศึกษา “ผู้นำศิลปศึกษาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์”

ประกาศศศรับสมัคร!!! ปริญญาเอก : สาขาวิชาศิลปศึกษา
* “ผู้นำศิลปศึกษาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์”
* หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* ใกล้ไกลแค่ไหนก็เรียนได้ เรียน ป.เอก แบบ Hybrid Learning *
* เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 15 ก.ค. 2565 –> ทาง https://admission.swu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– Scan QR Code เพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์ ได้ที่ รูปแนบในประกาศ
www.facebook.com/swufofa
www.fofa.swu.ac.th/
– โทร คุณศิริรัตน์ 086-840-4448

2022-05-27T09:02:09+00:00