ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล”

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล”
ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล"

ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล”

2023-03-24T11:37:38+00:00