ขอความร่วมมือทุกท่าน เตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

///ขอความร่วมมือทุกท่าน เตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
ดังนี้
1.ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก
2. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเข้มงวดในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตรวจสอบรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลอย่างสม่ำเสมอ

2020-02-13T13:43:46+00:00