ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)
* เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 05/2564 
  การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 
  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 


2020-11-11T12:03:11+00:00