ขอแสดงความยินดีกับนิสิตดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 28 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2564

//ขอแสดงความยินดีกับนิสิตดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 28 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 28 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2564 2021-06-15T09:30:10+00:00

Project Description

สวัสดีชาว Fofa Friends ทุกคน วันนี้ขอเปิดสัปดาห์ด้วยการมาเเนะนำ “สินกำคนเก่ง”
เนื่องในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในโอกาสครบรอบ 28 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทางคณะจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลแด่สมาชิกในบ้านสินกำซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตดีเด่น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านความประพฤติดี ด้านสร้างชื่อเสียงให้คณะ และด้านเปี่ยมจิตอาสา
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คนที่ได้รับรางวัล
แล้วก็จะขอเชิญชวน พวกเราทุกคน รวมถึงน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว มาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ พี่ๆ สินกำ
ด้วยการเข้าชม live ผ่าน facebook ของคณะเรามาดู มาเชียร์กันว่า พี่ๆ จะรับรางวัลผ่านทางออนไลน์สนุกและเซอร์แค่ไหน
ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 13.00 ผ่านเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/swufofa