คณบดี บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

//คณบดี บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณบดี บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-04T13:29:01+00:00

Project Description

งานถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันที่ 4 ธ.ค.63 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดรสาโรช บัวศรี 
จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว