ขอแสดงความยินดีกับทีมโอลิมปัสในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพจิตรกรรมบนหุ่นม้าจำลอง หัวข้อ “ม้าและกีฬาขี่ม้าในอุดมคติ” ในรายการ Princess’s Cup Thailand 2018

/, ระดับปริญญาตรี, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา/ขอแสดงความยินดีกับทีมโอลิมปัสในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพจิตรกรรมบนหุ่นม้าจำลอง หัวข้อ “ม้าและกีฬาขี่ม้าในอุดมคติ” ในรายการ Princess’s Cup Thailand 2018
ขอแสดงความยินดีกับทีมโอลิมปัสในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพจิตรกรรมบนหุ่นม้าจำลอง หัวข้อ “ม้าและกีฬาขี่ม้าในอุดมคติ” ในรายการ Princess’s Cup Thailand 2018 2018-11-30T14:37:55+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับทีม โอลิมปัส ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชนตามลำดับ จากการประกวดวาดภาพจิตรกรรมบนหุ่นม้าจำลอง
หัวข้อ “ม้าและกีฬาขี่ม้าในอุดมคติ” ในรายการ Princess’s Cup Thailand 2018
ชื่อทีม โอลิมปัส จากสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ชื่อ อ.ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ชื่อ สมาชิกทีม
1. นายพีรพัฒน์ สุรียธนาภาส
2. นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ
3. นายยศพล แย้มมา
4. นางสาววินัสนันท์ หนูบุญ
5. นางสาววิลาสินี จันทร์ชุน
ชื่อผลงาน “DARWIN ม้าเพื่อนรัก”
แนวความคิด เปรียบม้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์