ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อัมพร ใจเด็จ ศิษย์เก่า กศ.ม.ศิลปศึกษา: ศิลปะการแสดง รุ่น 2 รหัส 56 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

//ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อัมพร ใจเด็จ ศิษย์เก่า กศ.ม.ศิลปศึกษา: ศิลปะการแสดง รุ่น 2 รหัส 56 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อัมพร ใจเด็จ ศิษย์เก่า กศ.ม.ศิลปศึกษา: ศิลปะการแสดง รุ่น 2 รหัส 56 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2022-06-23T12:42:16+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์อัมพร ใจเด็จ
ศิษย์เก่า กศ.ม.ศิลปศึกษา: ศิลปะการแสดง รุ่น 2 รหัส 56
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร