คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเกียรติคุณ และได้รับใบประกาศ​จากโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ ปี​ 2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเกียรติคุณ และได้รับใบประกาศ​จากโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ ปี​ 2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเกียรติคุณ และได้รับใบประกาศ​จากโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ ปี​ 2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2022-06-30T10:27:58+00:00

Project Description

29 มิถุนายน 2565
พิธีมอบใบประกาศ​ให้แก่สถานศึกษาและผู้สนับสนุนหลักที่เข้าร่วมโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ ปี​ 2564 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
** ขอบคุณหัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา (อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ) ในความร่วมมือและการร่วมจัดโครงการกับหน่วยงานภาครัฐจนทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเกียรติคุณในครั้งนี้ครับ
https://www.facebook.com/101764921269445/posts/757520322360565/