ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา สุขบัว คุณครูโรงเรียนพญาไท ศิษย์เก่า (ป.ตรี-ป.โท ศิลปศึกษา -วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา) ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

//ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา สุขบัว คุณครูโรงเรียนพญาไท ศิษย์เก่า (ป.ตรี-ป.โท ศิลปศึกษา -วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา) ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา สุขบัว คุณครูโรงเรียนพญาไท ศิษย์เก่า (ป.ตรี-ป.โท ศิลปศึกษา -วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา) ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 2021-09-27T14:58:41+00:00

Project Description

ครูดี ครูแก่ง ต้องครูศิลปกรรมศาสตร์ มศว
คว้า 2 รางวัลทรงคุณค่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า (ป.ตรี-ป.โท ศิลปศึกษา -วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา)
นางสาวอภิญญา สุขบัว คุณครูโรงเรียนพญาไท ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
* รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ