เว็บไซต์ วารสารวัฒนธรรม ของ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ลงบทความเกี่ยวกับ “ศิลปะคือประสบการณ์ ตำนานครูศิลปิน” กล่าวถึง ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี2555

//เว็บไซต์ วารสารวัฒนธรรม ของ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ลงบทความเกี่ยวกับ “ศิลปะคือประสบการณ์ ตำนานครูศิลปิน” กล่าวถึง ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี2555
เว็บไซต์ วารสารวัฒนธรรม ของ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ลงบทความเกี่ยวกับ “ศิลปะคือประสบการณ์ ตำนานครูศิลปิน” กล่าวถึง ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี2555 2021-09-27T14:40:03+00:00

Project Description

ครูศิลปะ ครูศิลปิน
“คุณค่าของครูผู้สร้าง”
“ผลงานของผมคือลูกศิษย์ไม่ใช่ภาพเขียน” คำกล่าวของศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปีพุทธศักราช 2555
ครูผู้บุกเบิกจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบคุณ ภาพและบทความจาก http://article.culture.go.th/
“ผมคือครูศิลปะไม่ใช่ศิลปิน ผลงานที่ทำเพื่อค้นคว้าทดลองไปใช้ในการเรียนการสอน” และ “ผลงานของผมคือลูกศิษย์ไม่ใช่ภาพเขียน”
* ครูอารี สุทธิพันธุ์ ผู้สอนศิลปะแนววิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า The Natural Way to Draw and Painting จนลูกศิษย์ได้สร้างผลงานที่ได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมากมาย