ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกใช้วิธีส่งความสุขผ่านการทำงานด้านศิลปะ และศิลปบำบัด

/, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกใช้วิธีส่งความสุขผ่านการทำงานด้านศิลปะ และศิลปบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกใช้วิธีส่งความสุขผ่านการทำงานด้านศิลปะ และศิลปบำบัด 2020-02-17T10:09:01+00:00

Project Description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกใช้วิธีส่งความสุขผ่านการทำงานด้านศิลปะ และศิลปบำบัด