คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการพัฒนา เพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) แอโรบิก เพื่อสุขภาพ

//คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการพัฒนา เพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) แอโรบิก เพื่อสุขภาพ
คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการพัฒนา เพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) แอโรบิก เพื่อสุขภาพ 2022-04-29T12:09:22+00:00

Project Description

คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการพัฒนา เพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) แอโรบิก เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมอโศกโมเดล (Asok Model) เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะในบริบทชุมชนเมือง
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ