บรรเลงเปียโน: เพลง ที่แห่งนี้ มศว โดย อาจารย์ ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

//บรรเลงเปียโน: เพลง ที่แห่งนี้ มศว โดย อาจารย์ ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
บรรเลงเปียโน: เพลง ที่แห่งนี้ มศว โดย อาจารย์ ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-04-28T14:01:01+00:00

Project Description

[73ปี มศว] เพลง ที่แห่งนี้ มศว
บรรเลงเปียโน:
อาจารย์ ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรียบเรียงเพลง: ปรินทร ลอยเวหา