ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟริน) ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น18 กับรางวัล”นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง “อ้าย..คนหล่อลวง”

//ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟริน) ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น18 กับรางวัล”นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง “อ้าย..คนหล่อลวง”
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟริน) ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น18 กับรางวัล”นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง “อ้าย..คนหล่อลวง” 2022-01-11T16:32:03+00:00

Project Description

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟริน) ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
กับรางวัล”นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง “อ้าย..คนหล่อลวง” จาก งานรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 29
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย
โดยพิจารณาจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 37 เรื่อง
ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 256