ขอแสดงความยินดีกับ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) ในโอกาสได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563

//ขอแสดงความยินดีกับ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) ในโอกาสได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) ในโอกาสได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 2020-09-15T11:42:52+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ 
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) 
ในโอกาสได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว 
ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีด้วย