ขอแสดงความยินดีกับ พี่ใบตอง รัชตวรรณ โพชนุกูล (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี จากรายการตะลอนข่าว ที่ได้เข้ารับพระราชทาน”รางวัลเทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี2562

//ขอแสดงความยินดีกับ พี่ใบตอง รัชตวรรณ โพชนุกูล (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี จากรายการตะลอนข่าว ที่ได้เข้ารับพระราชทาน”รางวัลเทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี2562
ขอแสดงความยินดีกับ พี่ใบตอง รัชตวรรณ โพชนุกูล (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี จากรายการตะลอนข่าว ที่ได้เข้ารับพระราชทาน”รางวัลเทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี2562 2020-03-05T10:50:10+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ พี่ใบตอง รัชตวรรณ โพชนุกูล (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี จากรายการตะลอนข่าว ที่ได้เข้ารับพระราชทาน”รางวัลเทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี2562 จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในฐานะนักสื่อสารมวลชน ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ เป็นแบบอย่างการประพฤติและการใช้ การพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง จัดโดยสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓