ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช ที่ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพของ UKPSF ในระดับ Fellow จาก Advance HE

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช ที่ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพของ UKPSF ในระดับ Fellow จาก Advance HE
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช ที่ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพของ UKPSF ในระดับ Fellow จาก Advance HE 2022-05-11T13:42:03+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***ขอแสดงความยินดีกับ***
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ
ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF)
ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)