ผลงาน “Character Makeup” ของนิสิตหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)ในรายวิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดงรอบ Stage makeup

//ผลงาน “Character Makeup” ของนิสิตหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)ในรายวิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดงรอบ Stage makeup
ผลงาน “Character Makeup” ของนิสิตหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)ในรายวิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดงรอบ Stage makeup 2018-11-06T10:39:45+00:00

Project Description

วันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 20:45 น.  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
“Character Makeup” ผลงานของนิสิตหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)ในรายวิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดงรอบ Stage makeup…นิสิตเลือก Character จากภาพยนตร์หรือการ์ตูนมา 1 ตัว และเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนภาพต้นฉบับมากที่สุด

ซึ่งผลงานของทุกคนก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ มันดีมาก !!!! ไม่มีใครยอมใครเลย เตรียมตัวกันมาดีสุด

เรียน Makeup ต้องที่..ศิลปกรรมศาสตร์ มศว