นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศึกษาและศิลปวัฒนธรรมวิจัย ลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรี จังหวัดอ่างทอง

/, ระดับปริญญาเอก/นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศึกษาและศิลปวัฒนธรรมวิจัย ลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรี จังหวัดอ่างทอง
นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศึกษาและศิลปวัฒนธรรมวิจัย ลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรี จังหวัดอ่างทอง 2020-10-22T10:44:50+00:00

Project Description

ชมละคร : ชราชาตรี
-หลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปวัฒนธรรมวิจัย พานิสิตลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรี จังหวัดอ่างทอง
-คณะละครชราชาตรี เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบรรดาเหล่าอดีตศิลปินผู้สูงอายุ บ้านท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
นับตั้งแต่ช่วงปรากฎการณ์โควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพศิลปินในชุมชน จึงทำให้กลุ่มลูกหลานในชุมชนร่วมมือกันเชื้อเชิญบรรดาเหล่าอดีตศิลปินที่มีอายุตั้งแต่ 75-90 ปี ออกมาเผยแพร่องค์ความรู้การแสดงละครชาตรีซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองวิเศษชัยชาญ อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและยังเป็นการสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการแสดงผ่านสื่อออนไลน์