ขอแสดงความยินดีและภาคภูมใจกับ ชวัญชัย อรชร (พี่มีน) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ใน ทีมผู้ดูแลเครื่องแต่งกายละคร “รักแลกภพ” ที่ได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12

//ขอแสดงความยินดีและภาคภูมใจกับ ชวัญชัย อรชร (พี่มีน) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ใน ทีมผู้ดูแลเครื่องแต่งกายละคร “รักแลกภพ” ที่ได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีและภาคภูมใจกับ ชวัญชัย อรชร (พี่มีน) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ใน ทีมผู้ดูแลเครื่องแต่งกายละคร “รักแลกภพ” ที่ได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 2021-09-22T14:25:31+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมใจกับ ชวัญชัย อรชร (พี่มีน) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ใน ทีมผู้ดูแลเครื่องแต่งกายละคร “รักแลกภพ” 
ที่ได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564