ขอแสดงความยินดีกับ ชญาดา ศรีนพรัตน์สกุล นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม” จาก “งานประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง”

//ขอแสดงความยินดีกับ ชญาดา ศรีนพรัตน์สกุล นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม” จาก “งานประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง”
ขอแสดงความยินดีกับ ชญาดา ศรีนพรัตน์สกุล นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม” จาก “งานประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง” 2022-06-23T11:29:21+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ ชญาดา ศรีนพรัตน์สกุล (ประพจน์ พันธ์ไพศาล ชื่อเดิม)
นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม”
จาก “งานประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง”
เมื่อ เมษายน ที่ผ่านมา