คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-15T18:01:25+00:00

Project Description

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ (DISINFECTION SPRAY)
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
ภายในอาคารเพื่อทำการป้องกันทั้งนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากเชื้อไวรัส….
ด้วยความห่วงใย
แล้วพบกันที่คณะศิลปกรรมศาสตร์