ขอแสดงความยินดีกับนายวิศวะ อเนกลาภถาวร, นางสาวสรัลรัตน์ จิตต์กระจายแสง และนางสาวณิชกานต์ ศิริจันดา นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งและแดนซ์ ในเดือนกันยายน 2565

//ขอแสดงความยินดีกับนายวิศวะ อเนกลาภถาวร, นางสาวสรัลรัตน์ จิตต์กระจายแสง และนางสาวณิชกานต์ ศิริจันดา นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งและแดนซ์ ในเดือนกันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนายวิศวะ อเนกลาภถาวร, นางสาวสรัลรัตน์ จิตต์กระจายแสง และนางสาวณิชกานต์ ศิริจันดา นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งและแดนซ์ ในเดือนกันยายน 2565 2022-10-07T10:54:04+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต 3 คนของสาขาวิชานาฏศิลป์
ที่ได้รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมจำนวน 7 รางวัล (5 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง)
จากการร่วม 3 รายการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งและแดนซ์ จัดโดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย (เป็นองค์กร Cheerleading & Performance Cheer ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย)
ซึ่งจัดการแข่งขันในเดิอนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1) 26th Cheerleading Thailand Championships 2022 (การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26)
2) International Cheer Challenge 2022 (การแข่งขันเชียร์ชิงแชมป์นานาชาติ)
3) ICU Asian Cheerleading Championships 2022 (การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชีย)
**นายวิศวะ อเนกลาภถาวร (นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล)
– การแข่งขันรายการ 26th Cheerleading Thailand Championships 2022
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Senior Team Cheer Hip-hop
– การแข่งขันรายการ International Cheer Challenge 2022
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Senior Team Cheer Hip-hop
– การแข่งขันรายการ ICU Asian Cheerleading Championships 2022
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Senior Team Cheer Hip-hop

**นางสาวสรัลรัตน์ จิตต์กระจายแสง (นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล)
– การแข่งขันรายการ 26th Cheerleading Thailand Championships 2022
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Junior Double Hip-hop
– การแข่งขันรายการ International Cheer Challenge 2022
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Junior Double Hip-hop

**นางสาวณิชกานต์ ศิริจันดา (นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล)
– การแข่งขันรายการ 26th Cheerleading Thailand Championships 2022
รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Senior Freestyle Double Hip-hop
– การแข่งขันรายการ International Cheer Challenge 2022
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Senior Freestyle Double Hi
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลทุกคน