คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติไทยในเวทีการประกวด Miss Supranational 2021 ในชื่อชุด “ศิวิไลซ์” (Civilization)

//คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติไทยในเวทีการประกวด Miss Supranational 2021 ในชื่อชุด “ศิวิไลซ์” (Civilization)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติไทยในเวทีการประกวด Miss Supranational 2021 ในชื่อชุด “ศิวิไลซ์” (Civilization) 2021-06-30T15:15:41+00:00

Project Description

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติไทยในเวทีการประกวด Miss Supranational 2021
ในชื่อชุด “ศิวิไลซ์” (Civilization)