ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านศิลปะ สาขาออกแบบ

//ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านศิลปะ สาขาออกแบบ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านศิลปะ สาขาออกแบบ 2022-09-16T14:20:37+00:00

Project Description