เว็บไซต์ dek-d.com เข้าเยี่ยมชมและบันทึกภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

/, ระดับปริญญาตรี, หลักสูตร, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์/เว็บไซต์ dek-d.com เข้าเยี่ยมชมและบันทึกภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ dek-d.com เข้าเยี่ยมชมและบันทึกภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-09-12T09:07:15+00:00

Project Description

11 กันยายน 2561 Dek-d.com เยี่ยมชมสาขาวิชานาฏศิลป์…เบื้องหลังการเข้าเยี่ยมชมและบันทึกภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อบันทึกภาพกิจกรรม การแนะนำหลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ และหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา
โดยจะนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/dekmaharai/ ซึ่งสามารถติดตามรับชมกันได้เร็วๆนี้