ภาพกิจกรรม โครงการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปกรรมศาสตร์

//ภาพกิจกรรม โครงการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาพกิจกรรม โครงการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-05-11T15:00:27+00:00

Project Description

4-5-6 พ.ค. 2566 โครงการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม โครงการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปกรรมศาสตร์