ภาพกิจกรรม Graduate Fashion Show จากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

//ภาพกิจกรรม Graduate Fashion Show จากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ภาพกิจกรรม Graduate Fashion Show จากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2023-05-25T17:25:58+00:00

Project Description

FFF VOLUME 2 | EXISTENCE
Graduate Fashion Show จากนิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทั้ง 8 ผลงานของนิสิตรุ่นที่ 2 FV2 | FFF Volume Two ผ่านธีม “EXISTENCE” การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การมีอยู่ของชีวิต
การตั้งคำถามกับบทบาทและความเสรีภาพว่า การมีอยู่ของตัวเราคืออะไรในโลกแห่งนี้ ความสับสนที่เกิดจากคำถามมากมายในหัวสู่ความโดดเดี่ยวไร้ตัวตน
ภายใต้โลกที่เต็มไปด้วยกรงขังและสิ่งกีดขวาง การแสดงออกของนัก ออกแบบทั้ง 8 นี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยืนยันว่า ในโลกที่โหดร้ายใบนี้ ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่อยู่เพียงลำพัง
fff.swu
#Existence
#FashionAWUFoFA
#FFFGraduateCollection2023
#fv2
#FFFVolumeTwo
#SWU
#FFFSWU
#FashionShow
#Phoenixor
#Phoenixor2023
#PhoenixorMedia
#iamdoeme
#พี่โดมเอง

ภาพกิจกรรม Graduate Fashion Show จากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว