คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็ก มศว 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็ก มศว 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็ก มศว 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ 2023-01-16T11:21:58+00:00

Project Description

วันเด็ก มศว 2566
เด็กไทยสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี : ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
-ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ศิลปกรรมศาสตร์ ทุกๆ ท่าน / ทุกๆ ฝ่ายฯ ที่ร่วมมอบของให้แก่เด็กๆ และร่วมด้วยช่วยกัน
-ขอบคุณทีมกิจกรรมศิลปกรรม ฝ่ายกิจการนิสิตและการสื่อสารองค์กร สาขาวิชาศิลปศีกษา และ วงดนตรี SWU BAND ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็ก ครั้งนี้ครับ
-สนับสนุนและดำเนินงานกิจกรรมดีๆ โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
– ขอบคุณภาพสวยๆ : กานต์ กฤษณ์ สินกำ และ PRSWU
#ทีมสินกำ #ทีมมศว
#FOFASWU #SWU #FOFA #ศิลปกรรมศาสตร์ #มศว